Načítání…

Ochrana osobních údajů

  • Domů
  • Ochrana osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

V souladu s nařízením GDPR (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů) předkládáme tuto stránku, která slouží k informování uživatelů našeho webu o způsobu, jakým jsou sbírány, uchovávány a ochraňovány jejich osobní údaje. Uznáváme důležitost ochrany osobních údajů a jsme odhodláni zacházet s nimi zodpovědně a v souladu se všemi platnými právními předpisy. V následujících odstavcích vám poskytneme rozsáhlé a detailní informace o tom, jaká práva mají uživatelé vzhledem k jejich osobním údajům, jaká opatření jsme přijali k jejich ochraně a kdo je zodpovědný za zpracování osobních údajů na našich webových stránkách.

Identifikace správce údajů

Správcem osobních údajů zpracovávaných na této webové stránce je Iva Pospíšilová, se sídlem Na Štěpánce 1185/27, 779 00 Olomouc, Česká republika, email: [email protected]. Jako správce údajů máme povinnost informovat uživatele o jejich právech a povinnostech a poskytnout jim kontrolu nad jejich osobními údaji. Dále se zavazujeme chránit osobní údaje před neoprávněným přístupem, změnou, zveřejněním či zničením a zajistit jejich důvěrnost a integritu.

Práva subjektů údajů

Uživatelé mají právo požadovat přístup k svojím osobním údajům, jejich opravu, výmaz nebo omezení zpracování. Mají také právo vznést námitku proti zpracování a právo na přenositelnost údajů. K uplatnění těchto práv je možné se obrátit přímo na správce údajů pomocí výše uvedeného emailu. Každý uživatel má také právo podat stížnost u dozorového orgánu, pokud se domnívá, že zpracování jeho osobních údajů porušuje GDPR.

Zpracování a ochrana osobních údajů

Zpracováváme osobní údaje za účelem poskytování relevantních informací na našem webu a zlepšování našich služeb. Osobní údaje jsou zpracovány na základě souhlasu poskytnutého uživateli nebo na základě právních požadavků. Přijímáme všechna nezbytná technická a organizační opatření k ochraně osobních údajů před neoprávněným zpracováním. Informace jsou uchovávány na bezpečných serverech a jsou přístupné pouze oprávněným osobám.

Napsat komentář