Načítání…

Zásady ochrany osobních údajů

  • Domů
  • Zásady ochrany osobních údajů

Úvod

Zásady ochrany osobních údajů na webu alergologie-durpektova.cz pečlivě popisují, jak jsou zpracovávány a chráněny osobní údaje návštěvníků a uživatelů. Vzhledem k tomu, že ochrana vašich osobních údajů je pro nás velmi důležitá, přistupujeme k jejich zpracování s nejvyšší péčí a v souladu s platnými právními předpisy České republiky, zejména s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, známým jako Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Tento dokument slouží k informování o tom, jaké údaje sbíráme, proč je sbíráme, jak je chráníme a jaká jsou vaše práva.

Odpovědnost za ochranu osobních údajů

Ochranu vašich osobních údajů zajišťuje paní Iva Pospíšilová, provozovatelka webové stránky alergologie-durpektova.cz, se sídlem Na Štěpánce 1185/27, 779 00 Olomouc, Česká republika. Paní Pospíšilová je povinna jako správce osobních dat zajistit jejich ochranu před zneužitím, ztrátou, neoprávněným přístupem, změnou či zničením. Veškeré informace jsou uchovávány v bezpečném prostředí, k němuž mají přístup jen oprávněné osoby.

Shromažďování a použití osobních údajů

Osobní údaje shromažďujeme pouze tehdy, když nám je dobrovolně poskytnete, například při registraci k odběru novinek, vyplnění kontaktního formuláře nebo při zanechání komentáře na našem blogu. Získané údaje mohou zahrnovat vaše jméno, e-mailovou adresu, telefonní číslo a někdy adresu bydliště. Tyto informace používáme výhradně k účelům, pro které byly poskytnuty, například pro komunikaci s vámi, zasílání informací o našich článcích a akcích, nebo pro odpovědi na vaše dotazy.

Práva subjektů údajů

Každý uživatel má právo na přístup ke svým osobním údajům, opravu nebo výmaz svých údajů, omezení zpracování, právo vznést námitku proti zpracování, právo na přenositelnost údajů a právo podat stížnost u dozorového úřadu. V případě jakýchkoli otázek nebo žádostí týkajících se zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na e-mailové adrese [email protected].

Zabezpečení osobních údajů

Zavázali jsme se zajistit bezpečnost osobních údajů, které zpracováváme. Používáme různé bezpečnostní technologie a organizační opatření k ochraně vašich údajů před neoprávněným přístupem, používáním nebo zveřejněním. Data jsou uchovávána v bezpečném prostředí a přístup k nim mají pouze oprávnění zaměstnanci nebo spolupracující subjekty, kteří se zavázali k dodržování našich standardů ochrany osobních údajů.

Kontakt

V případě jakýchkoli dotazů nebo obav ohledně zpracování vašich osobních údajů, nebo si přejete využít svých práv souvisejících s ochranou osobních údajů, prosím kontaktujte paní Iva Pospíšilovou na e-mailovou adresu [email protected] nebo na poštovní adresu Paní Iva Pospíšilová, Na Štěpánce 1185/27, 779 00 Olomouc, Česká republika.

Napsat komentář