Načítání…

Podmínky užívání

  • Domů
  • Podmínky užívání

Úvodní ustanovení

Prostřednictvím webové stránky Alergologie s Dr. Durpektovou, kterou provozuje Iva Pospíšilová se sídlem Na Štěpánce 1185/27, 779 00 Olomouc, Česká republika, je poskytován přístup k informacím o alergiích a alergologii. Tyto podmínky užívání (dále jen 'Podmínky') se vztahují na všechny návštěvníky a uživatele webové stránky (dále jen 'uživatelé'). Každá osoba, která navštíví web nebo kterékoliv z jeho částí, se zavazuje, že tyto Podmínky přečetla, porozuměla jim a souhlasí s nimi být vázána. Tyto Podmínky mohou být kdykoliv aktualizovány provozovatelem bez předchozího upozornění. Doporučujeme uživatelům, aby pravidelně kontrolovali aktuální verzi Podmínek.

Práva duševního vlastnictví

Obsah webových stránek, včetně textů, grafiky, log, fotografií, videí, dat a jiných materiálů (dále jen 'Obsah'), je chráněn autorským právem a dalšími právy duševního vlastnictví. Všechny tyto práva náleží provozovateli webu či třetím osobám. Uživatelé mohou Obsah stránky prohlížet a používat pro své osobní, nekomerční potřeby. Jakékoliv jiné užití Obsahu, včetně reprodukce, úpravy, distribuce, přenosu, opětovného zveřejnění, stažení nebo vytváření odvozených děl, je bez předchozího písemného souhlasu provozovatele zakázáno.

Ochrana osobních údajů

Webová stránka respektuje soukromí svých uživatelů a zavazuje se chránit osobní údaje, které jsou prostřednictvím webových stránek shromažďovány. Sběr a užití osobních údajů je v souladu s platným zákonem České republiky o ochraně osobních údajů. Osobní údaje jsou shromažďovány pouze tehdy, jsou-li uživateli dobrovolně poskytnuty, a jsou využívány pouze pro ty účely, pro které byly poskytnuty, nebo pro které zákonně souhlasili.

Zodpovědnost a omezení odpovědnosti

Provozovatel webové stránky se snaží zajistit přesnost a aktuálnost informací uvedených na webu. Nicméně, obsah stránky je poskytován 'tak, jak je', bez jakýchkoliv záruk na obsah či dostupnost stránky. Provozovatel neodpovídá za žádné chyby, opomenutí ani za případné škody vzniklé užíváním webu, jeho obsahu, nebo jeho nedostupností. Dále provozovatel neodpovídá za obsah externích stránek, na které mohou být poskytovány odkazy.

Obecné ustanovení

V případě, že jakékoli ustanovení těchto Podmínek je shledáno neplatné nebo nevymahatelné, taková nulita nebo nevymahatelnost nenaruší platnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení. Tyto Podmínky spolu s jakýmikoli specifickými pravidly či směrnicemi uvedenými na webu tvoří úplnou dohodu mezi uživatelem a provozovatelem webových stránek ohledně užívání webové stránky.

Kontaktní informace

Pokud máte jakékoliv dotazy ohledně Podmínek užívání, neváhejte kontaktovat provozovatele webové stránky, Iva Pospíšilová, prostřednictvím e-mailu na adrese [email protected] nebo na poštovní adrese: Na Štěpánce 1185/27, 779 00 Olomouc, Česká republika.

Napsat komentář